Ako poskytnúť dar

Pomôžte tým, ktorí to potrebujú. Darujte teraz.

Spolu sme silnejší.

Darovať platobnou alebo kreditnou kartou

Výška platby
Frekvencia platby

Všeobecný bankový účet

IBAN: SK9702000000004329614153
SWIFT: SUBASKBX
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.